Biomassa Hout

Innovatie Water en Industrie Brabant (IWIB)


 Vier waterschappen verenigd in de Noord-Brabantse Waterschapsbond en oorspronkelijk zestien bedrijven in Noord-Brabant, verenigd in de VIW (Vereniging Industriewater), hebben gezamenlijk een initiatief gestart. Eerst was het ‘Innovatie initiatief waterketen’ genaamd en in de loop van 2013 omgedoopt tot ‘Innovatie Water en Industrie Brabant (IWIB)’. Op 30 augustus 2012 is daartoe een intentieverklaring ondertekend door de VIW-bedrijven en de Noord-Brabantse Waterschapsbond. In de loop van 2013 hebben nog eens twee bedrijven de intentieverklaring ondertekend.

Met de ondertekening van de intentieverklaring  wordt beoogd de samenwerking te versterken op het gebied van:
• het verkleinen van de waterfootprint van Brabantse producten door efficiënt watergebruik en –hergebruik,
• productie van energie uit afvalwater,
• productie van grondstoffen/nutriënten uit afvalwater.

De gedachte is dat door intensievere samenwerking en kennisuitwisseling tussen afvalwateraanbieders en -ontvangers, dus diverse publieke en private partijen in de afvalwaterketen, concrete innovatieve projecten kunnen worden ontwikkeld waarmee invulling kan worden gegeven aan bovenstaande opsomming van thema’s.

Uitwisseling van grondstoffen - grondstoffenmarkt
Tijdens een van de IWIB-themasessies over te verwaarden grondstoffen is vanuit de deelnemers de wens naar voren gekomen om te onderzoeken of een grondstoffenmarkt mogelijk een meerwaarde biedt ten aanzien van uitwisseling en benutting van grondstoffen. Na inventarisatie is besloten aan te sluiten bij de reeds bestaande grondstoffenmarkt BiomassaDHZ.nl. Om vraag en aanbod te bekijken ga naar de grondstoffenmarkt.

Voor vragen over IWIB kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Vereniging Industriewater (info@verenigingindustriewater.nl of 073 - 680 66 60). Plaatsen van reststromen en ontvangen van reacties kan in eerste instantie via het account van de Vereniging Industriewater lopen. Bent u van plan vaker reststromen aan te bieden via de grondstoffenbank, of ontvangt u reacties liever rechtstreeks, dan kunt u zich als deelnemer bij BiomassaDHZ.nl aanmelden voor een betaald bedrijfsaccount. 
 

Eerste keer bezoek?

Uitleg over de werking van de site. Informatie over biomassa.

Meer informatie


Aan de slag?

Deelnemer worden. Vraag of aanbod van biomassa aanmelden of reageren. Overige dienstverlening.

Meer informatie


Bekende BiomassaDHZ deelnemer?

Accountgegevens. Informatie over prijzen van biomassa. Overige dienstverlening.

Meer informatie